ABOUT US

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เจริญใหม่วาณิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 14/90-93 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เดิมทีเราเป็นองค์กรเดียวกันกับ หจก.เจริญใหม่ออโต้ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและชำนาญการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มามากกว่า 41 ปี แต่เนื่องจากการเจริญเติบโตของยอดขายและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทางผู้บริหารจึงเกรงว่านโยบายการให้บริการลูกค้าทุกระดับให้เกิดความประทับใจที่ใช้มาตลอดนั้นจะทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในอนาคต ทางผู้บริหารซึ่งนำโดยคุณ ชัชวาล วุฒิกนกวาณิชย์ และ คุณอาภรณ์ เจริญชีพ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับองค์กร โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยรถยนต์

วันนี้เรายังคงยึดมั่นในปณิธานเดียวกันกับ หจก. เจริญใหม่ออโต้ นั่นก็คือความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล ซึ่งเราตระหนักดีว่างานของเราจะไม่หยุดเพียงแค่การเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เท่านั้น แต่งานของเราจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีความจริงใจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย ดังนั้นเราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดั่งคติการทำงานขององค์กรที่ใช้มามากกว่า 4 ทศวรรษ ที่ว่า “บริการสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
 • ในกรณีที่สินค้ามีสต็อกหรือสามารถสั่งเบิกได้กับทางห้างตามปกติแบบวันต่อวัน
  a. จัดส่งภายในระยะเวลา 1-3 วัน (ไม่นับวันสั่งซื้อถ้าเป็นการสั่งหลังเวลา 09.45 น.)
 • ในกรณีที่สินค้าไม่มีสต็อกและต้องทำการสั่งเบิกจากห้างแบบไม่ใช่วันต่อวัน
  a. จะต้องดูเงื่อนไขการสั่งเบิกและวันนัดรับสินค้าของแต่ละห้างประกอบ
  b. หากสินค้าต้อง BACK ORDER หรือ สั่ง AIR FREIGHT จะต้องตรวจสอบกับทางห้างก่อนเบิกทุกครั้ง
*** ทุกกรณีสามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนสั่งเบิก ***
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการบริษัทประกันภัยรถยนต์
ปัจจุบันทาง บริษัท เจริญใหม่วาณิช จำกัดเป็นร้านอะไหล่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
 • 1. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 3. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 4. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 7. บริษัท เอ็มเอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 8. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 9. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 10. บริษัท อาเคนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 11. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)